e-SLOG

CreaSign Verifier


CreaSign Verifier je brezplačen, samostojen namenski program, ki uporabniku na preprost način omogoča pregledovanje standardnih elektronskih dokumentov, naštetih v spodnjem seznamu. Program na podlagi določenih značilnostih samodejno razpozna vrsto dokumenta.

  • Varno preverjanje elektronskega podpisa poljubnega dokumenta
  • Varno preverjanje elektronskega podpisa in prikaz računa, usklajenega s shemo enostavnega računa e-SLOG, različica 1.5. Shema je del priporočil, ki so nastala na Gospodarski zbornici Slovenije.
  • Varno preverjanje elektronskega podpisa in prikaz računa, usklajenega s slovensko prilagoditvijo sheme GS1 XML (oziroma BMS). Shema je del priporočil, ki jih je pripravila organizacija GS1 Slovenija.
  • Varno preverjanje in prikaz dokumentov podatkovnega standarda Združenja bank Slovenije za elektronski plačilni promet (ZbsXml).
  • Varno preverjanje in prikaz standardnih dokumentov javne uprave, ki nastajajo v okviru projekta e-VEM.
  • Varno preverjanje in prikaz elektronskih obrazcev in dokumentov, ki nastajajo v okviru rešitev podjetja CREA.

CreaSign Verifier ni namenjen izvedbi elektronskega podpisovanja. Podjetje CREA je program pripravilo v sodelovanju z GZS, ZBS in GS1 Slovenija kot referenčni pregledovalnik standardnih elektronskih dokumentov, katerih sheme nastajajo pod okriljem teh neodvisnih organizacij.

CreaSign Verifier lahko uporabimo v povezavi s katerokoli rešitvijo podjetja CREA, saj omogoča varno pregledovanje elektronsko podpisanih dokumentov in obrazcev na strežniku ali v lokalnem arhivu.

 Datoteke za namestitev (ZIP, 6M)

 


Avtor: Skupina za e-poslovanje